Καθαριστικό κλιματιστικών air condition A/C Cleaner με διακριτικό άρωμα 500ml Μεγαλύτερη προβολή

Καθαριστικό κλιματιστικών air condition A/C Cleaner με διακριτικό άρωμα 500ml

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

5.25EUR

A/C Cleaner

Καθαριστικό κλιματιστικών airconditionA/C Cleaner με διακριτικό άρωμα 500ml

 A/C Cleaner ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΓΙΑAIR CONDITIONER

Περιγραφή:

Καθαρισμός εσωτερικών air-conditioner, σερπαντίνες, σωληνώσεις κ.λ.π. Απομακρύνει λάδια, γράσσα, λάσπη, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.λ.π. Για δύσκολους ρύπους επαναλάβετε τον ψεκασμό.

Οδηγίες χρήσεως:

Βγάλτε τα φίλτρα και ψεκάστε τα με το υλικό. Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά και ξεπλύνετε τα με νερό. Ψεκάστε τα στοιχεία του κλιματιστικού που βρίσκονται πίσω από τα φίλτρα με το υλικό και ανοίξτε το κλιματιστικό στη θέση ψύξεως. Το υλικό θα απομακρυνθεί μόνο του χωρίς ξέβγαλμα μέσω του σωλήνα αποχέτευσης θα καθαρίσει όλο το εσωτερικό σύστημα και θα αρωματίσει το χώρο. Για δύσκολους ρύπους επαναλάβετε τον ψεκασμό.

Περιέχει:

Προϊόν αντίδρασης του βενζολοσουλφονικού οξέος, 4-c10-13-sec-αλκυλο παράγωγα και βενζολοσουλφονικό οξύ 4-μέθυλο και υδροξείδιο του νατρίου, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες κάτω του 5% άρωμα.

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Η318: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Δηλώσεις προφύλαξης:

P102: Μακριά από παιδιά. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεαν 210-7793777

Πώληση Χονδρική - Λιανική!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες:
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.MarketNet.gr

 

Γράψτε την κριτική σας

Καθαριστικό κλιματιστικών air condition A/C Cleaner με διακριτικό άρωμα 500ml

Καθαριστικό κλιματιστικών air condition A/C Cleaner με διακριτικό άρωμα 500ml

Γράψτε την κριτική σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ