Καθαριστικό Μούχλας & Γενικής Χρήσης 500ml OSKAR Μεγαλύτερη προβολή

Καθαριστικό Μούχλας & Γενικής Χρήσης 500ml OSKAR

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


Παράδοση 4 έως 10 ημέρες

5.95EUR

CODE 0527

Καθαριστικό Μούχλας & Γενικής Χρήσης 500mlOSKAR

Μπάνιο – Κουζίνα – Νεροχύτες – Νιπτήρες – Μπανιέρες – Πλακάκια – Πάγκοι – Δάπεδα – Τοίχοι

Προσοχή:

Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προιόντα, μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο)

Οδηγίες χρήσεως:

Χρησιμοποιείται ως έχει. Ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε να δράσει για 20-30 λεπτά. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων επαναλάβετε τη διαδικασία και αφήστε να δράσει για 12-24 ώρες. Ξεπλένετε με νερό.

Σκουπίστε αν χρειαστεί.

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

Δηλώσεις προφύλαξης:

P102: Μακριά από παιδιά. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το σόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Περιέχει: Υποχλωριώδες νάτριο, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες κάτω από 5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%

 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεαν 210-7793777

Πώληση Χονδρική - Λιανική!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες:
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.MarketNet.gr

 

Γράψτε την κριτική σας

Καθαριστικό Μούχλας & Γενικής Χρήσης 500ml OSKAR

Καθαριστικό Μούχλας & Γενικής Χρήσης 500ml OSKAR

Γράψτε την κριτική σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ